بررسی اختلاف فتوای مراجع تقلید محترم در مورد اذن پدر
اگه دنبال یه راه حل میگردی تا آخرشو باید بخونی اگه مرجع تقلید شما آیت الله سیستانی -زید بقائه- نباشه میشه یه راه حلی پیدا کرد.

حضرات آیات عظام خامنه ای ، مکارم شیرازی ، فاضل لنکرانی ، شیرازی ، تبریزی و... اذن پدر را برای دختر رشیده باکره بنابر احتیاط ، واجب می دانند .
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای   :اگر دختر باکره است باید بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود.
http://www.leader.ir/langs/FA/tree/5/index.php

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :   احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر دختر باشد.
http://www.makaremshirazi.org/persian/modules.php?name=es&p=2&id=149

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
مسأله2498: دخترى که بحدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر او لازم نیست حتى اگر پدر یا جد پدرى نداشته باشد.
http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx=027022#433

حضرت آیت الله العظمی شیرازی  : بنابر احتیاط واجب اذن ولى در ازدواج موقت نیز شرط است.
http://www.shirazi.ir

حضرت آیت الله العظمی تبریزی
 ازدواج دختر باکره بنا بر احتیاط واجب باید به اذن پدر یا جد پدرى باشد چه ازدواج به عقد دائم باشد یا به عقد موقت و چه در عقد موقت شرط شود که نزدیکى انجام نگیرد یا چنین شرطى نشود، والله العالم.
http://farsi.tabrizi.org/istifta/?sec=data/80

بعضی دیگر از مراجع محترم تقلید نظیر حضرات آیات عظام جناتی ، روحانی ، شاهرودی ، صادقی تهرانی ، اردبیلی و ...اذن پدر را برای دختر رشیده باکره لازم نمی دانند

حضرت آیت الله العظمی جناتی
اذن پدر در ازدواج دخترى که بگونه کامل مصلحت و مفسده را درک مى‏کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى‏گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست
http://www.jannaati.com/far/index.php?page=6&row=6&start=6

حضرت آیت الله العظمی روحانی
بسمه تعالی؛ چنانچه رشیده باشد , اذن پدر در ازدواج دائم و متعه شرط نیست و رضایت خودش کافی است
http://www.rohani.ir/estefta/ans.php?stfid=794&subid=9&merg=1

حضرت آیت الله العظمی شاهرودی
چنانچه دختر بالغه وعاقله ورشیده باشد وصلاح وخیر وشر خود را تمیز بدهد ، مثلاً بتواند معاملات مهمه را انجام بدهد ، عقد او بدون اذن پدر صحیح است .
http://www.shahroudi.net/5etegad/setef08.htm#«%20احکام%20نکاح%20

حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی
مساله 629–هیچ گونه ولایتی از هیچ کس بر دختر رشیده باکره نیست ( اذن پدر لازم نیست )
حضرت آیت الله العظمی اردبیلی
(مسأله 2835) اگر دختر باکره‏اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است - یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد - بتواند امورات خود را اداره کند و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد
http://www.ardebili.com/Per/Laws/Resaleh/default.asp

تنها حضرت آیت الله سیستانی سیستانی اذن پدر را برای دختر رشیده باکره واجب می داند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی
2385 - دخـتـرى کـه بـه حـد بـلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد , اگر بـخواهد شوهر کند , چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدرى خود اجازه بگیرد .
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=23&pid=1738

نتیجه گیری کلی :
همانطور که مشاهده نمودید مراجع محترم تقلید در مورد اذن پدر برای دختر رشیده باکره سه نظر متفاوت دارند :
1–لازم نیست   2-احتیاط واجب است   3-واجب است
اگر مرجع تقلید شما اذن پدر را لازم نمی داند ، تکلیف شما روشن است.

اگر مرجع تقلید شما اذن پدر را واجب می داند ، تکلیف شما روشن است.
اما اگر مرجع تقلید شما اذن پدر را بنابر احتیاط ، واجب می داند به مفهوم این است که نظر قاطعی در این مساله ندارد ، در این صورت شما بنا به اختیار خود می توانید یکی از دو کار زیر را انجام دهید :
1–احتیاط واجب را واجب فرض نمایید و اذن پدر را بگیرید .
2–به مرجعی رجوع کنید که در این مورد حکم قطعی دارد و طبق آن عمل نمایید در واقع باید اعلم ترین مرجع را از بین مراجعی که اذن پدر را لازم نمی دانند و یا واجب می دانند شناسایی نموده و طبق فتوای آن مرجع عمل نمایید .

عملا مقلدان همه مراجع تقلید محترم (به جز مقلدان حضرت آیت الله سیستانی) می توانند بدون در نظر گرفتن اذن ولی اقدام به ازدواج دائم یا غیر دائم با دختر رشیده باکره نمایند .

تغییر فتوای بعضی از مراجع محترم تقلید :
مساله اذن پدر با توجه به شرایط روز جامعه تعریف شده است بنابراین بعضی از مراجع محترم فتوای خود را بر اساس تغییر شرایط جامعه تغییر می دهند ، بطور مثال حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) اذن پدر را احتیاط واجب می دانستند اما چند سال قبل از فوتشان اذن پدر را واجب اعلام کردند.

همچنین حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی اذن پدر را لازم نمی دانستند اما اخیرا اذن پدر را احتیاط واجب اعلام نموده اند .

تعریف دختر رشیده و دختر باکره :

 

دختر باکره
در مدخل آلت تناسلی زن پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که به آن Hymen  یا پرده بکارت می گویند ، دختری که پرده بکارت آن سالم است دختر باکره و دختری که پرده بکارت آن پاره شده است ، دختر غیرباکره محسوب می شود .

دختر رشیده
سه تعریف متشابه از سه مرجع تقلید محترم :
تعریف اول :دختری که مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد - بتواند امورات خود را اداره کند و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد
تعریف دوم :دختری که صلاح وخیر وشر خود را تمیز بدهد ، مثلاً بتواند معاملات مهمه را انجام بدهد
تعرف سوم :دخترى که بگونه کامل مصلحت و مفسده را درک مى‏کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى‏گیرد .

تذکّر مهم :

اگر می خواهید با دختر باکره ای ازدواج کنید یا اگر دختر باکره هستید می خواهید بدون اجازه از پدر ازدواج کنید ضمن رعایت همه ی مسائل جانبی بهتر است به نوشته های بالا اعتماد نکرده و با دفتر مرجع تقلید تان تماس گرفته و سؤال نمائید . در دنیای مجازی به هر سخنی نباید اعتماد کرد .