از امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام روایت شده که فرمودند : « الحِکمَةُ ضَالَّةُ المُؤمِنِ ، فَخُذِ الحِکمَةَ وَ لَو مِن أهلِ النِّفَاقِ ؛ حکمت گمشده ی مؤمن است ، حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد » . ( 1 )

     و از بوذرجمهر حکیم نقل شده است که فرموده : من از هر چیزی صفت نیک او را اخذ کردم حتّی از سگ و گربه و خوک و غُراب ( 2 )  .

     گفتند: از سگ چه آموختی ؟ گفت : اُلفت او را با صاحب خود و وفاء او را .

     گفتند : از غُراب چه آموختی ؟ گفت : شدّت احتراز ( 3 ) و حذر او را .

     گفتند : از خوک چه گرفتی ؟ گفت : بُکُور ( 4 )  او را در حوائج ( 5 )  خود .

     گفتند : از گربه چه اخذ کردی ؟ گفت : حُسن نغمه ( 6 )  و کثرت تملّق او را در مسئله ( 7 )  .

( منبع : تتمّة المنتهی تاریخ خلفاء و علماء ، تألیف مرحوم شیخ عبّاس قمّی رحمة الله علیه صفحه 375 )

-------------------------------------------------

( 1 ) نهج البلاغه کلمات قصار 80 .

( 2 ) کلاغ .

( 3 ) پرهیز کردن ، اجتناب ، خویشتن را از چیزی نگاه داشتن .

( 4 ) پگاه خواستن ، بامداد رفتن ، پگاه خیزی ، سحر خیزی .

( 5 ) جمع حاجت ، حاجت ها .

( 6 ) آواز زیبا ، صدای قشنگ .

( 7 ) خواستن چیزی .