هفته ی دفاع مقّدس که یاد آور رشادت های بی بدیل رزمندگان اسلام در ایّام هشت سال دفاع مقّدس می باشد در حالی تمام شد که هنوز بعد از بیست سال ، شجاعت مردم آزاده ی ایران اسلامی خوفی که به دل استکبار و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی انداخته ، این ذلیل های تاریخ را پشیمان از هر نوع نگاه متجاوزانه به ایران زمین نموده است . آفرین به آن مقاومت و زنده باد همه ی کسانی که امروز با کارهای ارزشمند خود یاد و خاطره ی آن دوران و آن مردان تاریخ ساز را همیشه زنده نگه می دارند . مثل شهرداری شهر ولائی و ارزش مدار تبریز قهرمان که در هفته ی دفاع مقدّس امسال با نصب تصاویر شهدا در بلوار ها و خیابان های اصلی شهر عطر ایثار و جوان مردی را در فضای شهر پراکنده نمودند . هم شهر دار محترم و هم همه ی پرسنل شهرداری شهر تبریز دست مریزاد .

عاقبت بخیر باشید و اجرتان را انشاءالله از امام شهدا بگیرید .