ای دل مددی که بی امان گریه کنیم
چون ابر بهار و آسمان گریه کنیم
امروز که روز رفتن فاطمه است
با مهدی صاحب الزمان گریه کنیم
یا فاطمه بگذار که با این همه غم
از بحر شهادت شما گریه کنیم