محاسبه ی نفس

    علّامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خطاب به جوانی که از ایشان دستور اخلاقی خواسته بودند چنین مرقوم داشتند " السّلام علیکم : برای موفق شدن لازم است همّتی برآورده و توبه نموده ، به مراقبه و محاسبه بپردازید . به این نحو که : هر روز طرف صبح که از خواب بیدار می شوید ، قصد جدّی کنید که هر عملی پیش آید ، رضای خدا عزّاسمه را مراعات خواهم کرد .
     آن وقت در هر کاری که می‌خواهید انجام دهید ، نفع آخرت را منظور خواهید داشت ، به‌طوری که اگر نفع اُخروی نداشته باشد ، انجام نخواهید داد ، هر چه باشد . و همین حال را تا شب وقت خواب ادامه خواهید داد . وقت خواب ، چهار- پنج دقیقه‌ای در کارهایی که روز انجام داده‌اید ، فکر کرده و یکی یکی از نظر خواهید گذرانید ، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته ، شکر کنید و هر کدام ، تخلّف شده استغفار کنید و این رویه را هر روز ادامه دهید . این روش اگر چه در بادی (اوّل) حال ، سخت و در ذائقه نفس تلخ می‌باشد ، ولی کلید نجات و رستگاری است .

کتاب برنامه سلوک در نامه‌های سالکان ، ص 334.
نکته ‌ها و پیام ها:
1) لازمه ی موفقیّت ، مراقبه و محاسبه نفس می‌باشد .
2) مراقبه و محاسبه نفس ، باید به صورت مداوم و روزانه باشد .
3) هر چند مراقبه و محاسبه نفس در اوائل ، کار مشکلی است ولی اگر ادامه یابد آثار و برکات زیادی به‌دنبال دارد .

/ 0 نظر / 16 بازدید