تلاش برای ازدواج دیگران

اجر و ثواب سعی و تلاش نمودن در امر ازدواج دیگران

امام سجّاد (علیه السلام) فرمود: شخصی که اسباب ازدواج فرد مجرّدی را فراهم سازد. خدای متعال تاج مُلک را بر سر او می گذارد.(1)
امام صادق (علیه السلام) به این مضمون فرمود: شخصی که اسباب ازدواج فرد مجرّدی را فراهم سازد. از جمله کسانی خواهد بود که خدای متعال در روز قیامت به دیده ی رحمت به سوی او می نگرد.(2)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: شخصی که برادر مؤمن اش را به همسری زن مؤمنه ای درآورد که آن زن مایه ی اُنس او شده و اسباب راحتی او را فراهم آورد. خدای متعال حورالعین را به ازدواج چنین شخصی درمی آورد. و خدای متعال موجبات اُنس او را ــ در قبر ــ با بهترین دوستان و نزدیکانش فراهم می سازد. به صورتی که او با آنها مأنوس می گردد.(3)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: شخصی که در راه به ازدواج در آمدن زن و مرد مؤمنی سعی و تلاش نماید. خدای متعال حورالعین را به ازدواج او در خواهد آورد. و خدای متعال برای هر قدمی که در این راه برمی دارد. و برای هر کلمه ای ــ که برای این امر بر زبان جاری می کند ــ ثواب عبادت یک سال را به او خواهد داد.(4)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: شخصی که در راه به ازدواج در آمدن زن و مرد مؤمنی سعی و تلاش نماید. خدای متعال هزار حورالعین را به ازدواج او در خواهد آورد. که هر حورالعینی در قصری از درّ و یاقوت بسر می برد. و خدای متعال برای هر قدمی که در این راه برمی دارد و برای هر کلمه ای که برای این امر سخن می گوید. ثواب عبادت یک سال را به او خواهد داد. سالی که شبهایش را به عبادت و شب زنده داری مشغول بوده و روزهایش را روزه دار بوده است.(5)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به این مضمون فرمود: چهار گروه هستند که خدای متعال در روز قیامت با دیده ی رحمت به آنها می نگرد. و آنها را مورد پاکی و تزکیه قرار می دهد. (از جمله ی آن چهار گروه): شخصی است که اسباب ازدواج فرد مجرّدی را فراهم سازد.(6)
امام کاظم (علیه السلام) فرمود: سه گروه هستند که در روز قیامت زیر سایه ی عرش الهی قرار دارند:
(از جمله ی آن گروه): شخصی است که اسباب ازدواج برادر مؤمن خود را فراهم می سازد.(7)

1- قال الإمام السجّاد (علیه السلام): من زوّج عزباً. توجّه الله بتاج الملک (عوالی اللئالی ج 3 ص 303).
 2- قال الإمام الصادق (علیه السلام): من زوّج أعزباً * کان ممّن ینظر الله عزّ و جلّ إلیه یوم القیامة (الکافی ج 5 ص 331 و تهذیب الأحکام ج 7 ص 467 و عوالی اللئالی ج 3 ص 303).
*فی التهذیب و عوالی اللئالی: عزباً.
3- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من زوّج أخاه المؤمن زوجة یأنس بها. و یستریح إلیها. زوّجه الله من الحور العین. و آنسه فی قبره بأحبّ الفریقین إلیه من أهل بیته و إخوانه.
و آنسهم به (جامع الأخبار ص 222).
 4- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من عمل فی تزویج حلال ــ حتّی یجمع الله بینهما ــ زوّجه الله من الحور العین. و کان له بکلّ خطوة خطاها. و کلمة تکلّم بها عبادة سنة (جامع الأخبار ص 274).
 5- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من عمل فی تزویج بین مؤمنین ــ حتّی یجمع بینهما ــ زوّجه الله ألف امرأة من الحور العین.
کلّ امرأة فی قصر من درّ و یاقوت.
و کان له بکلّ خطوة خطاها ــ فی ذلک ــ . أو کلمة تکلّم بها ــ فی ذلک ــ عمل سنة.
قیام لیلها. و صیام نهارها (ثواب الأعمال ص 340 و اعلام الدین ص 420).
 6- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربعة ینظر الله تعالی إلیهم یوم القیامة و یزکّیهم:
من فرّج عن لهفان کربة. و من أعتق نسمة مؤمنة. و من زوّج عزباً.
و من أحجّ صرورة (تنبیه الخواطر ج 2 ص 109).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربعة ینظر الله تعالی إلیهم یوم القیامة:
من أقال لهفاناً. أو أعتق نسمة. أو زوّج عزباً. أو حجّ صرورة (مشکاة الأنوار ج 1 ص 333).
قال الإمام الصادق (علیه السلام): أربعة ینظر الله إلیهم یوم القیامة: من أقال نادماً. أو أغاث لهفان. أو أعتق نسمة. أو زوّج عزباً (الخصال ص 224).
 7- قال الإمام الکاظم (علیه السلام): ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش الله ــ یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه ــ:
رجل زوّج أخاه المسلم. أو أخدمه. أو کتم له سرّ (الخصال ص 141).
(جاء فی حدیث): إنّ الله ظلّ تحت یده ــ یوم القیامة ــ لا سیتظلّ تحته إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ
أو مؤمن أعتق عبداً مؤمناً.
أو مؤمن قضی مغرم مؤمن.
أو مؤمن کفّ أیمة * مؤمن (قرب الاسناد ص 302).
(راجع: بحار الأنوار ج 71 ص 356 باب: تزویج المؤمن).
*الأیمة: عدم الزواج.
أی: عمل فی تزویج مؤمن و سعی لذلک.

( برداشت از سایت راسخون )

/ 0 نظر / 17 بازدید