ای خدا مهدی نیامد

جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد

دیده پر خون شد جدا و دل جدا مهدی نیامد

 

بزم انس ما ندارد بی حضور  او صفایی

عید ما رنگ عزا دارد چرا مهدی نیامد

 

پرچم سرخ حسینی نامد دلیل آنکه گویم

طالب خون شهید کربلا مهدی نیامد

 

هر چه گفتم یابن طاها یابن یاسین یابن احمد

العجل یابن نبی المصطفی مهدی نیامد

 

هر چه گفتم یا مغیث الشیعه نشنیدم جوابی

هرچه گفتم یا معزالاولیا مهدی نیامد

 

ذکر من امن یجیب است به مضطر حقیقی

من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد

 

مجلس ختم از برای مادرت زهرا گرفتیم

هر که بود آمد ولی مهدی نیامد

 

/ 0 نظر / 19 بازدید