با اینها مصاحبت مکن

     از حضرت باقر علیه السّلام روایت است که وصیّت کرد مرا پدرم امام زین العابدین علیه السّلام که ای پسر جانِ من ، با پنج طبقه از مردم مصاحبت مکن و سخن با ایشان مگوی و رفاقت مکن با ایشان در راه .

     عرض کردم که فدایت شوم این جماعت کیانند ؟ فرمود : البتّه با فاسق یار مشو زیرا که او تو را به یک خوراک یا به یک لقمه بلکه کمتر از آن می فروشد . 

     عرض کردم ای پدر و کمتر از آن چیست ؟ فرمود به طمع لقمه ترا می فروشد لکن به آن نمی رسد . 

     گفتم ای پدر دوّم کیست ؟ فرمود : با بخیل مصاحبت مکن زیرا که ترا محروم می نماید از مالش در وقتی که نهایت احتیاج به آن داری . 

     عرض کردم سوّم کیست ؟ فرمود با کذّاب ( بسیار دروغ گو ) مصاحبت مکن زیرا او به منزله ی سراب است ، دور می کند از تو نزدیک را و نزدیک می کند به تو دور را .

     گفتم ای پدر چهارم کیست ؟ فرمود احمق است زیرا که او می خواهد ترا نفع رساند از نادانی خود ترا ضرر می رساند . 

     عرض کردم پدر پنجم کیست ؟ فرمود مصاحبت مکن با قاطع رحم زیرا که من یافتم او را ملعون در سه جای از کتاب خدای تعالی . 

( منبع : کتاب ارزشمند « منتهی الآمال » تألیف حاج شیخ عبّاس قمّی رحمة الله علیه )    

/ 0 نظر / 3 بازدید