یار ما

السَّلامُ عَلَیکَ یَا أبَا صَالِح المَهدی

بحسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد               ترا در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند          کسی بحسن و ملاحت به یار ما ما نرسد

بحق صحبت دیرین که هیچ محرم راز                  به یار یکجهت حق گذار ما نرسد

هزار نقش بر آید ز کلک صنع و یکی                 به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

هزار نقد به بازار کاینات آرند                   یکی به سکه ی صاحب عیار ما نرسد

دریغ قافله ی عمر کانچنان رفتند                 که گردشان به هوای دیار ما نرسد

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش                که بد بخاطر امیدوار ما نرسد

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را             غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصّه ی او            به سمع پادشه کامکار ما نرسد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید